renovatio

opieka nad kolekcjami prywatnymi konserwacja papieru, skóry i porcelany introligatorstwo artystyczne

Oferta - zakres usług
  • Konserwacja i restauracja papieru i skóry: starych druków, inkunabułów, książek XIX/XX, rękopisów, również rękopisów iluminowanych, grafik, rysunków, akwarel, gwaszy, pasteli, druków ulotnych, map, planów, projektów architektonicznych, kalek technicznych, atlasów, obiektów skórzanych takich jak kurdybany i obicia mebli, pieczęci, zapisów nutowych, pocztówek, kart okolicznościowych, znaczków pocztowych, banknotów, tapet, plakatów, fotografii, albumów fotograficznych, listów, pamiętników, dzienników, obiektów dalekowschodnich, globusów i innych.
  • Konserwacja porcelany, majoliki, szkła, kości, drewna, metalu, gipsu, wosku oraz innych antyków i przedmiotów rzemiosła artystycznego.
  • Opieka nad kolekcjami prywatnymi: okresowe przeglądy kolekcji, wykrywanie zagrożeń, monitorowanie stanu zachowania i warunków przechowywania z ewentualnymi propozycjami ich poprawy.
  • Introligatorstwo artystyczne, oprawa obrazów, renowacja ram, pozłotnictwo.
  • Porządkowanie i przygotowywanie akt przekazywanych do archiwów, oczyszczanie zbiorów i szkolenie personelu pomocniczego.
  • Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na konserwację i sporządzanie projektów konserwatorskich.
  • Naprawa galanterii skórzanej.
  • Wykonywanie kopii obrazów, rysunków, miniatur itp.
Cennik

Koszty konserwacji są ustalane indywidualnie dla każdego obiektu wg „Zasad Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów-Restauratorów Dóbr Kultury” opracowanych przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP w 2000 r.