renovatio

opieka nad kolekcjami prywatnymi konserwacja papieru, skóry i porcelany introligatorstwo artystyczne

O nas
RENOVATIO – pracownia konserwacji papieru i skóry jest rozszerzeniem działalności niewielkiej firmy rodzinnej powstałej w 1978 r. Jej założycielka, Barbara Krzystowska (obecnie Gadaj) od ponad 30 lat zajmuje się naprawą dawnej porcelany, malarstwa i rzemiosła artystycznego, kontynuując tradycje ‘Gabinetu Naprawy Dzieł Sztuki’ mistrza Gracjana Lepianki, działającego w powojennej Warszawie.

Katarzyna Kimula (Krzystowska) jest absolwentką wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, specjalności konserwacja i restauracja papieru i skóry. Wcześniej studiowała dwa lata na wydziale konserwacji i restauracji dzieł sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na specjalności konserwacja i restauracja starych druków i grafiki. W ramach pracy dyplomowej zrealizowała konserwację, liczącej 710 kart, księgi rękopiśmiennej, w której głównym problemem była korozja atramentów żelazowo-galusowych, zwana „wżerami atramentowymi”. Odbyła staż w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.
           
Gracjan Lepianko
Barbara Krzystowska
lata 70.
Barbara
Krzystowska
lata 80.
Barbara Gadaj (Krzystowska)
lata 90.
Katarzyna Kimula (Krzystowska)
obecnie